031-22 00 26


 1. Kontrollera fönstermåtten.
  Fönster Fixaren kan tillverka fönster, glaskassetter, skjutdörrar, altandörrar, uterum i millimeter utan någon extra kostnad för dig, du ska alltså ange de EXAKTA karmyttermåtten du vill ha. Om du vill beställa är det de exakta måtten i som du angett till oss, som du kommer att få på produkter. När du väljer hängning på dina öppningsbara fönster eller dörrar titta på fönstret och dörren inifrån när du uppger hängning (vänster eller höger). Felaktigt beställd hängning kan Ej ersättas eller bytas ut. Det är alltså viktigt att du kontrollerar måtten. Det är du som kund, som är ansvarig för att måtten/hängning stämmer. När Fönster Fixaren beställt dina produkter kan ändringar efteråt ej göras. Vid närstående affär med fönsterbyte inkluderat åker fönster Fixaren själva och mäter dina fönster och då övertar ansvaret att dina fönstermått.


 2. Måttagning (kontrollmätning) av Fönster Fixaren
  Fönster Fixaren åker alltid till kund och kontrollmäter fönster i millimeter när kunden anlitar fönster fixaren för att utföra fönsterbytet. Det är alltid kostnadsfritt.


 3. Fönsterrådgivning till privata personer:
  Du kan som privatperson beställa endast fönsterrådgivning på plats hos dig. Sådana enskilda kontrollmätningar av oss kostar 1945 kronor inkl. moms och gäller upp till 30 fönsterobjekt per besök för samma fastighet inom Göteborg.


 4. Fönsterrådgivning för offentliga byggnader
  Bostadsrättsföreningar, skolor och andra offentliga byggnader kan beställa fönsterrådgivning på plats inom Göteborg. Det kostar 4945 kr. exkl. moms per tillfälle och upp till 50 bytesenheter för samma fastighet.


 5. Försäkringsärenden
  Fönster Fixaren arbetar aktivt med olika försäkringsärenden. Det kan röra sig om t.ex. en krossad ruta efter ett inbrott. Vid en försäkrings ärende åker Fönster Fixaren och besiktar felet och ger kunden ett utlåtande på plats. Sedan Offererar FF kunden produkten och arbete samt sammanfattar en åtgärds utlåtande i offerten. Kunden ska vidare skicka/e-posta offerten vidare till sin resp. försäkringsföretag och försäkringsföretaget ska ta ställning till sitt bifall/avslag på offerten till kund. Godkänner försäkringsföretaget Fönster Fixarens offert ska kund kontakta Fönster Fixaren för vidare åtgärd. Det är alltså viktigt att kunden förstår att det är han som måste kontakta sin försäkrings företag och inte Fönster Fixaren, eftersom det är försäkringsföretaget som betalar ut pengar till kunden och inte till Fönster Fixaren. Det är också viktigt att uppmärksamma att Rot avdrag inte kan yrkas i samband med försäkringsärenden eftersom den betalade partner är ett företag och ej privatperson.


 6. Fönsterbyte/färdigställande och produkt garantier
  Vi lämnar 3 års garanti på monteringen av fönster som är inköpta hos Fönster Fixaren under förutsättning att Fönster Fixaren utfört monteringen eller en av Fönster Fixarens godkända montör.

  Måttanpassade Pvc fönster
  10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion
  10 års garanti på kondens mellan glas.

  Måttanpassade Pvc fönster Nordisk design
  5 års garanti på fönster gällande beslag och funktion
  5 års garanti på kondens mellan glas.

  Måttanpassade aluminiumbeklädda fönster och träfönster
  5 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.
  5 års garanti på kondens mellan glas

  För modul system (standardmått) aluminiumbeklädda fönster och träfönster
  10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.
  10 års garanti på kondens mellan glas
  OBS! 14 dagars ångerrätt.

  Måttanpassade aluminium skjutdörrar och skjutpartier
  10 års garanti på fönster gällande beslag och funktion.
  10 års garanti på kondens mellan glas

  Garantin gäller under förutsättning att produkten monteras av Fönster Fixaren eller av oss godkänd montör och att underhållet sköts korrekt. Garantin gäller vidare under normal användning. Garantin täcker ej onormalt slitage eller felanvändning av produkten. Beslagen ska smörjas minst en gång per år, med syrafritt fett. Gummilister skall sprayas/beläggas med silikon en gång per år. Om åverkan på karm och båge görs, såsom hålborrning gäller ej garantin. Garantin innebär att vi sänder ersättningsprodukt. Garantin täcker inte demontering av felaktig produkt, samt montering av ersättningsprodukt. Fönster Fixaren ersätter inte eventuella skador som kan ha orsakats på grund av felaktigheter av våra produkter. Varken indirekt eller direkt skada. Kunden betalar eventuella transportkostnader.


 7. Ångerrätt
  Vid måttbeställda fönster, altandörrar, glaskasetter, skjutdörrar, uterum som är speciellt tillverkade för Er räkning, finns ingen ångerrätt. Fönster tillverkas med de mått du anger därför kan du inte återlämna dessa fönster. Det är alltså jätte viktigt att du kontrollerar måtten. Sk viktigt när du anger typ av hängning av öppningsbara fönster eller dörrar (Vänster eller höger) Ångerrätten för fönster och dörrar är lagstadgad i distans och hemförsäljningslagen SFS 2005:59.


 8. Leveranstider
  Leveransförsening kan förekomma av olika orsaker och Fönster Fixaren ersätter inte direkt eller indirekt skada som vållats av att vi levererar senare än avtalats. Tänk på att lägga beställningar i rätt tid. Leveranser i december månad kan skjutas framåt till nästa år i andra veckan. leveranser under semestertider kan också variera då många fabriker är stängda. Kolla alltid med oss för slutlig leverans.

  Måttanpassade Pvc fönster
  4 veckor

  Måttanpassade Pvc skjutdörrar
  4 veckor

  Måttanpassade Pvc fönster i Nordisk Design.
  6 veckor.

  Glaskassetter (Energiglas 2-glas eller 3-glas)
  4 veckor

  Glas, specialglas (takglas, glasskivor, härdatglas, laminerat glas, färgat glas e.t.c)
  6 veckor

  Måttanpassade aluminiumbeklädda träfönster dörrar
  6 veckor

  Måttanpassade träfönster och träfönster dörrar
  6 veckor

  Måttanpassade trä skjutdörrar
  6 veckor

  För modul system (standardmått) aluminiumbeklädda fönster och träfönster
  2 veckor

  Måttanpassade aluminium skjutdörrar och skjutpartier
  6 veckor


 9. Leveransadress
  Fönster Fixaren levererar till din leveransadress som du angett vid beställningen. Vid beställning kontrollera att leveransadressen stämmer och att rätt leveransadress är vald om du skrivit in fler leveransadresser. Du måste vara inloggad för att kunna lägga till leveransadress.
  OBS! Du får göra en beställning till en valfri leveransadress som du inte är folkbokförd på. Skulle en sådan omständighet uppstå har Fönster Fixaren rätt att förskottsfakturera kunden. Skriver du ingen leveransadress skickas dina produkter till din faktura adress/folkbokföringsadress.

  Riskens övergång mellan säljare och köpare övergår vid leverans tillfället. Därför är det viktigt att godset kontrolleras vid överlämningen av produkterna. Transportskada / Produktskador måste besiktas vid leveranstillfället och omdelbart rapporteras till Fönster Fixaren. Fönster Fixaren kontaktar alltid dig några dagar innan en leverans. Skulle vi inte få tag i dig via telefonnummer (Vi SMS:ar dig 1 vecka innan. Sedan ringer vi dig tills vi får tag i dig.) du angett lämnas produkterna till den leveransadress du angett utan att du har möjlighet att kontrollera godset. Skulle sådan omständighet uppstå upplöses garantier. Är köparen inte fysiskt på plats vid produkt utlämnade, ställs produkterna vid avlastningsplatsen på den leveransadress som kunden uppgav vid ordertillfället. Kunden äger produkterna alltid först efter att fakturan/fodran är betald, ej när produkterna har levererats.

  Kontrollera fönstren vid mottagandet och rapportera omgående transportskador till transportören/chauffören. Fönster Fixaren tar inget ansvar för transport skador som inte direkt rapporterats. Samma sak gäller saknade varor. Skulle leveransskador upptäckas ska skriftlig notering göras av dig på fraktsedeln. Du ska omgående anmäla skadan till Fönster Fixaren .

  Skador som ej hade kunnat upptäckas direkt vid mottagande skall rapporteras inom 5 dagar. Efter det godtas inga skadeanmälningar. Lagra alltid fönstren/dörrarna stående på stabilt underlag. Felaktiga varor måste förvaras torrt, under tak, oanvända i väntan på vidare åtgärd. Det är köparens ansvar att produkten förvaras på ett sådant sätt att den ej försämras eller stjäls, tills Fönster Fixaren återtar varan.


 10. Mottag av godset
  kontrollera godset. Skadat gods får INTE monteras. Inga reklamationer på skador som kunnat upptäckas vid godsmottagandet godtas, vid brott mot det ovan sagda inser jag att jag har gjort fel och därmed fråntar jag mig själv all rätt till kompensation i efterhand. När det gäller tunga gods som t.e.x 2 eller 4 delade skjutdörrar, måste kunden bistå med minst tre personer vid utlastningstillfället. Om kunden själv inte har möjlighet att hjälpa chaufören med rätt antal i manskap att lasta av kan FF hjälpa till mot en mindre avgift. Avgiften är 1000 kr exkl. moms per enhet och gäller endast inom Göteborgs området. FF skickar ut manskap till avlastningsplatsen för att bistå med avlastningen. Ytterligare mindre avgift kan tas om bärhjälp är önskvärd in i fastigheten.


 11. Mottagning och lossning av skjutdörrar, skjutpartier och stora glaskassetter
  När du mottar stora och tunga produkter av fönster fixaren eller en av våra transportörer som t.ex. Schenker eller DHL är du ansvarig för att mottagningen av godset. Stora produkter definieras när ett objekt är större eller lika med 2 kvadratmeter eller väger över 100 kilo. Tänk på att vi inte har kranbilar (oftast) som levererar utan det behövs manskap för att lyfta av och lossa ett gods. Vår chaufför/DHL/Schenker kör endast fram godset. Det är beställarens skyldighet att lossa godset. Det behövs minst 4 man för att lossa en skjutdörr som är 2 m bred och 2 meter hög. För varje extra meter längd behövs 2 man extra. För 4 meter bred skjutdörr behöver man minst 8 personer för att garantera att lossningen går smärtfritt. Så ha det i åtanke när du beställer stora skjutdörrar eller glaskassetter.
  Nedan ser du ungefärlig manskapsstyrka som bärhjälp för skjutdörrar och stora glaskassetter.
  0-1 m bred minst 2 man
  1-2 m bred minst 4 man
  2-3 m bred minst 6 man (truck rekommenderas)
  3-4 m bred minst 8 man (truck rekommenderas)
  4-6 m bred minst 10 man (truck rekommenderas)
  För skjutdörrar kan man också ta isär öppningsbara delen så att man bär dessa separat. Vi levererar alltid färdig monterade partier.


 12. Behörig person
  Det är kundens ansvar att se till att behörig person finns hemma vid leverans. Detta för att få rätten att kvittera godset samt att kontrollera det. Behörig person måste vara myndig. Det åligger kunden att betala för eventuell extra frakt om kunden ej är hemma vid leverans och Fönster Fixaren måste skicka godset på nytt. Kunden måste då ersätta denna extra fraktkostnad samt emballage och packning. Kunden måste även betala den administrativa kostnaden som kan uppstå som följd av ovanstående.


 13. Lossa godset
  Vi förutsätter att ni hjälper chauffören att lossa godset och kontrollerar godset tillsammans vid mottagandet så att allt är ok. Räkna så att du får rätt antal fönster och dörrar, samt handtag, monterings beslag och annat du beställt. Behörig person kommer att få kvittera följesedeln på dina fönster, därför kan Fönster Fixaren i efterhand inte ersätta eventuellt saknade produkter. Fönster ska placeras stående på stabilt underlag, t ex på asfalterad garageuppfart lutande mot huset, eller på pall. Se även punkt 8.


 14. Lämplig avlastningsplats
  Chauffören lämnar godset på närmast lämpliga ställe. Det är kundens ansvar att se till att det finns en lämplig avlastningsplats och uppställningsyta för fönstret när leverans sker. Förflyttning av gods som strider mot vad vi här föreskriver sker på kundens ansvar.
  Vägen till lossningsplatsen måste vara farbar för en lastbil, praktiska begränsningar kan gälla för vissa orter. Om vägen inte är farbar levererar vi produkterna till den plats som vi kan nå med våra bilar.


 15. Fraktkostnader
  Du får automatiskt fram fraktkostnaden för dina fönster/dörrar i varukorgen.
  Leveranser av tillbehör som levereras separat, debiteras enligt gällande posttaxa. Obs! Leveranser till postnummer som börjar med 7, 8, 9 är väsentligt dyrare p.g.a. avstånd och transportörers kostnader. Kolla alltid med FF innan en order läggs. Varukorgen lägger till en max fraktkostnad. DU bör ringa till oss för att få fraktkostnaden uträknad för postnummer som börjar med 7, 8 och 9.


 16. Rot avdrag
  Om du valt ROT avdrag i varukorgen så minskar din kostnad för fönsterbyte med 30 %. När du väljer ROT avdrag måste du ha rätt till den annars kommer du att bli efterfakturerad med motsvarande belopp. För att du ska kunna veta om du har rätt och hur stor ROT belopp som gäller ring till skatteverket och kontrollera direkt. Ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567. Om det finns fler ägare till bostaden glöm inte att ni kan dela på "Rot avdrages kvot". Du skriver in båda ägarnas personummer i meddelnade fältet när du är i varukorgen.

  Viktigt
  Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som kunden dragit av, har Fönster Fixaren rätt att efterfakturera kunden det belopp som Skatteverket inte beviljat. Fönster Fixaren förbehåller sig rätten att inte leverera fönster förrän kunden betalt in den efterfakturerade belopp till fullo med den administrativa kostnaden på 65 SEK som medför offerten.


 17. Fönsterbyten / färdigställande
  Vi ringer, mailar, sms:ar dig alltid senast 1 vecka innan din leverans har kommit och då bestämmer vi tid och datum för fönsterbytet. Därför behöver vi ditt telefonnummer.Om kunden inte är hemma den avtalade tiden som Fönster Fixarens hantverkare avtalat tillsammans med kunden har Fönster Fixaren rätt att lämna godset på plats utan att göra ett fönsterbyte. Garantin förverkligas med omedelbar verkan och ingen återbetalning sker. När du väljer fönsterbyte ombesörjer Fönster Fixaren transporten och övrig material till utlämningsstället fraktfritt! när fönsterbyte sker av Fönster fixaren.


 18. Fönster Fixarens fönster som är monterade av kunden
  Utgå alltid från att Fönster Fixarens produkter är i världsklass när det gäller kvalitet. Både när det gäller Pvc fönster och träfönster, beslag, glas etc. Produkterna är fabrikskontrollerade, certifierade och felmarginal är näst intill obefintlig. Om du monterar våra fönster och du tror att det är fel på produkten t.ex. att ett handtag inte går att låsa efter att du gjort monteringen så vill vi förtydliga att detta beror på till 99.99 % av fallen på felaktig montering, justering, drevning etc. Fönster Fixaren kommer att ta hand om din reklamation. Visar det sig att montering är felaktigt utfört av kund efter att vi kontrollerat och rättat till felet kommer Fönster Fixaren erlägga kund att betala för arbetskostnad, milersättning i samband med denna reklamation. Kostnad för detta är samma som fönsterbyte kostnad. Om reklamationen beror på produktens fel så åtgärdar Fönster Fixaren reklamationen naturligtvis gratis.


 19. Vem gör fönsterbyten?
  Det gör Fönster Fixarens egna hantverkare/snickare i Västra Götalandsregionen. Fönsterbyten i Stockholm sker av vår samarbetspartner. Övriga orter som faller utanför dessa regioner offereras individuellt och kravet på minst 15 bytes objekt måste vara uppfyllt.


 20. Vid fönsterbytet / färdigställande ingår följande:
  Färdigställande definieras i klartext som byte och färdigställande av gamla fönster/dörrar till de nya.
  De belopp som framgår i varukorgen utgår från följande:
  ● Att fönster eller dörrar är inhandlade av kunden från Fönster Fixaren.
  ● Att bostaden som fönster ska bytas i är i anslutning till bottenplan. Om du bor i höghus eller andra högre byggnader måste du meddela detta så att vi kan prova fall från fall.
  ● Om ditt hus har annan fasad än trä måste du uppge detta vid beställningen. t.ex OBS! Fasad av tegel, puts, cement, eternit mm.
  ● Att inga extra kranar/lyftanordning/stegar behövs.
  ● Att fönster är lättåtkomligt för installatören och att inga andra fysiska hinder finns. T.ex markisser och fönsterbänkar samt att tavlor och övrig inredning är minst 2 m från fönstren och övertäckt så att inga skador sker.
  ● Vi lägger själva ut golvskydd vid behov.
  ● Demontering av de gamla fönstren
  ● Montage av nya fönster
  ● Drevning / tätning / isolering av spalt sker med miljövänlig lågexpanderade skum på PVC fönster. För träfönster gäller mineralull eller lågexpanderande skum. Materialvalet av tätning bestäms huvudsakligen av fönsterinstallatören på plats. För finjustering av fönsterkarmens lodrätta placering används plastklossar som ger fönstret maximal stabilitet och livslängd.
  ● Byggnation/ombyggnation av invändig fönstersmyg (vitlackad träfiber material endast som Mdf vitmålat. Annat material är extra tillkommande kostnad i offerten som du som kund måste ta ställning till innan påbörjad fönsterbyte.)
  ● Listning av fönstren (invändig foder) är alltid en standard dimension på maximalt 6 cm listbredd. Tjockare lister av träbrädor är tillkommande. Montering av utvändigt svart eller vit fönsterbleck. I de fall det sitter bleck ovanför fönster måste du ange ange detta vid beställningen. OBS! Utvändig foder av plåt ingår Ej utan är tillkommande. Annan färg än svart eller vit är också tillkommande. Målning av utvändigt foder är alltid i grundmålat vit. Om annan färg önskas eller andra målningsarbeten är detta tillkommande. Tillkommande definieras som påslag i efterskott i fönsterbyte offerten och debiteras löpande efter eller under arbetets gång.
  ● Bortforsling av gamla fönster om kund önskar det.
  ● Byggstädning,  grovtorkar fönster från byggdamm och samlar upp sopor/byggspill som vi tar med oss.
  ● När arbetet är klart går vi igenom hur dina nya fönster och dörrar fungerar samt hur du sköter dem. Kund har möjlighet att direkt kunna yttra sig i fråga om slutarbetet.
  Se vidare reklamation av färdigställandet.


 21. Reklamation av färdigställandet av fönster / altandörrar / takfönster
  ● Kund har rätt enligt konsumenttjänstlagen att reklamera bristfälligt utförd arbete.
  Om kund anser att tjänsten är felaktig måste han eller hon reklamera den. Det gör kunden genom att skicka reklamationsblankett till Fönster Fixaren. Kund måste klaga på felet inom rimlig tid. Om kunden gör det inom två månader, räknas det alltid som ”rimligt”.
  ● Är tjänsten felaktig kan Kund göra avdrag på priset. (Åtgärd att avhjälpa felet kommer då att inte ske) Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för kunden att få felet tillrättat. Det är således felaktigt att hålla inne hela betalningen som säkerhet för sitt krav om det gäller t.ex att två skruvar ska skruvas in eller ett handtag justeras, eller motsvarande argument. Vid sådan omständighet kommer Fönster Fixaren föra ärendet vidare till Intrum Inkasso utan att meddela kunden i förväg.
  ● Om kund väljer att Fönster Fixaren åtgärdar felet ska Fönster Fixaren inom 2 månader från reklamations datum åtgärda felet. Felet rättas till utan kostnad för kunden, om det inte medför orimlig kostnad eller olägenhet för Fönster Fixaren. T.e.x att åka 1 mil att skruva två skruvar anses som orimlig kostnad enligt konsumenttjänstlagen.
 22. Avbeställning av pågående tjänst som ej slutförts
  ● Om kunden avbeställer tjänsten innan den har slutförts har Fönster Fixaren rätt till ersättning för den del av arbetet som redan har utförts. FF har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att han eller hon inte har kunnat åta sig annat arbete.
 23. Om Kunden dröjer med betalningen
  Om kund inte betalar i rätt tid, får FF ställa in arbetet till dess att Kunden betalar. FF har också rätt till ersättning för eventuella förluster. Har arbetet påbörjats är FF dock skyldig att slutföra så pass mycket av arbetet att det inte finns risk för allvarlig skada för kunden. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till FF har han eller hon rätt att behålla den tills kund har betalat.
  ● Övriga fönsterrelaterade Snickeri/färdigställande arbeten som inte finns på orderbekräftelsen faktureras i efterskott. Det kan röra sig om att göra mindre/större hål i väggen. Om vi byter fönster och något händer p.g.a. en undermålig putsfasad, tegelfasad, cementfasad, ingår ej  omputsning/ommurning i grundpriset. Färdigställande avser heller Ej montering av nya fönsterbrädor. Äldre vattenrör/elkablar som är ett hinder för montering av de nya fönstren och uppvisar skada att de måste bytas ut, är lagning/utbyte/åtgärd ej inkluderat i priset. Dolda hinder i väggen som t.ex bärande reglar där fönstren ska placeras tilläggsfaktureras. Altandörrar som har utvändig tröskelbleck är tillkommande.


 24. Vid byte / färdigställande av takfönster gäller följande.
  ● Kund måste ha i anslutning till bytet extra takpannor eller motsvarande för den typen av tak tillgängliga.
  ● Om du bor i höghus eller andra högre byggnader måste du meddela detta så att vi kan prova fall från fall.
  ● Att inga extra kranar/lyftanordning/stegar behövs. Om det behövs meddela oss.
  ● Att fönster är lättåtkomligt för installatören och att inga andra fysiska hinder finns. Sitter takfönstret högt från golv meddela detta innan bytet.
  ● Demontering av de gamla fönstren. Takfönster kan inte måttanpassas utan finns endast i standard storlekar. Detta gör att det nya takfönster ser annorlunda ut i både utseendet och utförandet utvändigt.
  ● Montage av nya fönster
  ● Drevning / tätning / isolering av spalt och tätningsarbete specifikt för takfönster.
  ● Byggnation/ombyggnation av invändig fönstersmyg (gips material eller motsvarande). Smygutseendet varjerar i 4 olika gradtal för Velux Solo 5 paket.
  ● Listning av fönstren (invändig foder) OBS! Utvändig foder av plåt ingår Ej. Annan färg än svart eller vit är också tillkommande.
  ● Bortforsling av gamla takfönster om kund önskar det.
  ● Byggstädning,  grovtorkar fönster från byggdamm och samlar upp sopor/byggspill som vi tar med oss.
  ● När arbetet är klart går vi igenom hur dina nya takfönster fungerar samt hur du sköter dem.


 25. Betalningsvillkor
  Mot Faktura
  En faktura skickas alltid till din folkbokföringsadress eller via e-post och länk på orderbekräftelsen till din e-postadress där du kan se orderbekräftelsen direkt på skärmen, som du kan skriva ut. Glöm inte att ange webbordernummer som referens när du betalar. Fönster Fixaren tillämpar i normala fall ingen förskottsbetalning. När kund beställt fönsterbyte skickas fakturan endast på arbetet först efter att FF genomfört fönsterbyte. Kund har 10 dagar netto från fakturadatum gällande faktura för fönsterbytet. Fakturan gällande produkterna överlämnas/skickas när produkterna är levererade hos kund. Kund måste omedelbart eller (senast 5 dagar eller det datum som är förfallodatum på fakturan) efter leverans betala produkt fakturan. Om dröjsmålet är ett faktum kommer ärendet att skickas vidare till inkasso utan att meddela kund. Dröjsmålsräntan samt inkassokostnader på minst 600 kr inkl. moms erläggs kunden. När det föreligger misstankar om mycket låg kund kreditvärdighet (kunden har ingen inkomst registrerad i Sverige) eller av annan orsak som FF avser är tillräckligt grund kan kund anmodas att betala in en del eller hela fakturan i förskott innan beställningen initieras. Förskottsfaktura på 40 % kan också tillämpas vid order över 30.000 kronor inkl. moms som säkerhet och måste betalas av kund för att beställningen ska initieras.


 26. BankGiro
  Kund betalar till Bankgiro 5865-2751. Glöm inte att ange ditt webbordernummer som referens på betalningen. När betalningen har registrerats hos oss beställer och levererar vi försändelsen. Kunder som inte har tillgång till Internet eller e-post ombeds att i första hand underteckna och godkänna offerten och försäljningsvillkoren som vi skickar till kundens folkbokföringsadress. Därefter gäller ovanstående.


 27. Rabatt
  Det slutpris du har fått är ibland med rabatt inräknat. Rabatten är individuell och gäller hela offerten i sin helhet. Om offertens orderrader ändras förverkligas den ursprungliga rabatten.


 28. Användarens registreringsplikt
  När du registrerar dig som användare av hemsidan förbinder du dig att
  a) endast lämna sanningsenliga uppgifter om dig själv på registeringsformuläret till tjänsten (inloggningsuppgifter) och
  b) spara och uppdatera inloggningsuppgifterna så att de förblir sanningsenliga och riktiga. Du måste vara minst 18 år. Om du inte är myndig enligt lag så måste din förälder eller vårdnadshavare genomföra registreringen åt dig. Om du anger falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller om Fönster Fixaren har välgrundade skäl att ifrågasätta sanningshalten i de uppgifter du angett förbehåller sig Fönster Fixaren rätten att avbryta eller strypa din åtkomst till kontot eller neka dig att använda hemsidan (eller en del av den).


 29. Lösenord och säkerhet
  När du registrerar dig får du automatiskt genererat lösenord skickat till dig via e-post. Du bör hålla ditt lösenord hemligt. Du är själv ansvarig för allt som sker med ditt lösenord och på ditt konto. Om du upptäcker otillbörlig användning av ditt lösenord eller konto eller andra brott mot datasäkerheten ska du anmäla detta omedelbart. Vi ansvarar inte för skador orsakade av underlåtenhet att följa ovan nämnda säkerhetsföreskrifter.


 30. Force majure
  Fönster Fixaren och våra underleverantörer är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar eller försenar fullgörandet. Som befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, elavbrott, sabotage, olyckshändelse, förseningar i leveranser från underleverantörer, omfattande produktionsstörningar, kraftiga prisökningar, större svängningar i växelkurser eller jämförbara händelser utanför vår kontroll.


 31. Produktreservation
  Vi reserverar oss för eventuella fel och förklaringsmisstag som kan förekomma på vår hemsida och i vår kommunikation med kunden. Vi förbehåller oss rätten att när vi så önskar, ändra priser på våra produkter. Kampanjer och rabatter kan förekomma. Ingen reducering av priser sker i efterhand av redan köpta produkter, om Fönster Fixaren efter att du köpt sänker priserna. Likaväl som vi inte extradebiterar om vi höjer priserna. Reservation mot slutförsäljning av produkter samt för borttagning av produkter ur sortimentet om och när Fönster Fixaren finner det lämpligt.


 32. Personuppgifter
  Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Främst för att kunna aktivera Rot avdraget. Skatteverket kräver kundens personnummer för detta ändamål. Vi använder även ditt personummer för att kunna snabb registrera din folkbokföringsadress som är fakturaadress.Vi skyddar dina uppgifter i krypterad miljö och delger aldrig dessa för utomstående eller tredje man. Endast behörig företagspersonal kan se dina uppgifter och endast för att fullgöra åtaganden gentemot dig som kund.
  När du registrerar dig så hämtas automatiskt din folkbokföringsadress via ditt personnummer / orgnummer. I övrigt kommer vi att ge dig god service med utskick av erbjudanden och kataloger.


  Med vänliga hälsningar
  Fönster Fixaren